Na wtorkowej konferencji prasowej ekspert Paweł Połaniecki poinformował, że Koalicja złożyła pod koniec grudnia 2008 r. wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) Janusza Kochanowskiego z prośbą o interwencję w sprawie "nieprawidłowości dotyczących stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych".

Jak wyjaśnił, chodzi o interwencję w sprawie uprawy kukurydzy MON 810 w naszym kraju, co w ich opinii, stanowi zagrożenie dla życia ludzi i jest niezgodne z prawem. Według Koalicji, kukurydza GMO uprawiana była w Polsce w 2008 r. na powierzchni 3 tys. ha podczas, gdy w 2007 r. zajmowała ona 300 ha.

Organizacja ta zwraca ponadto uwagę na brak wyraźnego znakowania żywności zmodyfikowanej, co jest niezgodne z unijnymi przepisami. "Polscy konsumenci mają prawo wyboru, a tym samym uniknięcia spożywania potencjalnie szkodliwych składników pożywienia" - mówił Połaniecki.

W opinii Koalicji, dodatki GMO - głównie w postaci soi genetycznie modyfikowanej, spowodowały, że większość produktów piekarniczych, przemysłu mleczarskiego, mięsnego i cukierniczego zawiera domieszki GMO.

Organizacja interweniowała u RPO także w sprawie nowelizacji ustawy o paszach. Ustawa z 2006 r. wprowadziła zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt. Jej nowelizacja z 2008 r. wprowadziła czteroletnie memorandum, co oznacza, że do końca 2012 roku można pasze GMO stosować w chowie zwierząt.

Według Połanieckiego, decyzja ta zapadła przy dużym lobbingu zagranicznych koncernów m.in. ze Stanów Zjednoczonych zainteresowanych sprzedażą zmodyfikowanej soi. Polska importuje rocznie ok. 2 mln ton tego surowca.

Połaniecki powiedział, że RPO dotychczas nie odpowiedział na wniosek Koalicji.

Koalicja obwinia administrację rządową oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności o bierność w tej sprawie i niepodejmowanie żadnych działań mających uchronić społeczeństwo przed szkodliwym wpływem GMO.

Ekspert wyjaśnił, że Koalicja złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie nielegalnych upraw GMO. Sprawa jednak została umorzona bez podania przyczyn - podkreślił.

Koalicja "Polska Wolna od GMO" działa od ponad roku. Jej członkami jest ponad 90 organizacji i stowarzyszeń. Celem tej organizacji jest ochrona Polski przed GMO poprzez wydawanie oświadczeń, lobbing wśród władz i polityków, organizowanie różnych działań edukacyjnych i akcji oraz współpraca z innymi krajami.