Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 18,35 mln zł wobec 12,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 104,06 mln zł wobec 80,50 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 25,27 mln zł zysku wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 328,12 mln zł wobec 259,98 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 26,16 mln zł zysku netto wobec 22,33 mln zł zysku rok wcześniej. (ISB)