W listopadzie ub. r. zmniejszono już radykalnie wysokość dywidendy z 23 do 6 centów od akcji.

"Dzisiejsza decyzja da przedsiębiorstwu dodatkową elastyczność finansową w obecnej sytuacji ekonomicznej i wobec niepewnych perspektyw" - oświadczył Arthur Sulzberger Jr. prezes firmy wydawniczej Times Co.

Poza nowojorskim dziennikiem, firma wydaje też m. in. dzienniki "Boston Globe", "International Herald Tribune" i 16 innych mniej znanych.

W IV kwartale ub. r. jej przychody zmniejszyły się o 48 proc. Poza mniejszymi wpływami z reklam, spadła też sprzedaż.