"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku ABC Data" - powiedział prezes MCI Management Tomasz Czechowicz. W 2007 r. ABC Data osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 33 mln zł. Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli MCI Management spółka ABC Data jest nadal przygotowywana do debiutu giełdowego, może on jednak nie nastąpić w tym roku, ze względu na złą koniunkturę na rynku. Wcześniej spekulowano nt. możliwego połączenia ABC Data z giełdowym Action.

MCI Management poinformował, że wartościowo, w całym 2008 roku, suma dokonanych inwestycji (nowych i kolejnych rund finansowania) wyniosła 64,4 mln zł.

Transakcje wyjść miały łączną wartość 29,9 mln zł. Fundusz sfinalizował całkowite wyjścia z inwestycji Technopolis, Finepharm i ITG, a także przeprowadzono wykup menadżerski obligacji zamiennych na akcje ABC Data Holding.

"W 2009 r. będziemy kontynuować proces wychodzenia z inwestycji, zwłaszcza tych najbardziej dojrzałych. Naszym zdaniem recesja jest znakomitym momentem dla inwestorów strategicznych do przebudowy i wzmocnienia portfela aktywów, zaś MCI dysponuje szeregiem wysoce atrakcyjnych i innowacyjnych spółek, które dzięki niskim wycenom utrzymującym się na rynku można obecnie nabyć na znacznie korzystniejszych warunkach, niż w okresie hossy" - powiedział Czechowicz. Zapowiedział też, że fundusz będzie koncentrował nowe inwestycje na spółkach na wczesnym etapie rozwoju.

Czechowicz dodał, że MCI najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy z zysku za 2008 r. Dodał jednak, że spółka będzie dążyła do tego, żeby jak najszybciej regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa MCI Management miała 22,09 mln zł zysku wobec 80,39 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 0,85 mln zł wobec 11,84 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 21,62 mln zł zysku netto wobec 79,99 mln zł zysku rok wcześniej.