Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,47 mln zł wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 246,16 mln zł wobec 167,85 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 44,85 mln zł zysku wobec 54,18 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 833,8 mln zł wobec 682,5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 15,73 mln zł zysku netto wobec 23,95 mln zł zysku rok wcześniej.