"Dzisiaj jest zdecydowanie za wcześnie mówić, która z tych giełd ma szansę na zakup akcji warszawskiego parkietu. Proces ten jest uzależniony od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co jest uzależnione od terminu rozprawy Trybunału Konstytucyjnego"" - powiedział rzecznik PAP w czwartek rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa Maciej Wewiór.

Pod koniec września ub.r. prezydent Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że zgodnie z regulacją, Narodowy Bank Polski zobowiązany byłby do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania.

W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucją. Argumentuje on, że - w opinii Europejskiego Banku Centralnego - zobowiązanie do zbycia posiadanych akcji KDPW narusza zasadę niezależności banku centralnego. TK nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy dotyczącej wniosku prezydenta.

Strategia prywatyzacji GPW zakłada, że MSP zaprosi inwestorów branżowych do składania ofert na kupno do 73,82 proc. akcji GPW samodzielnie lub w konsorcjum z inwestorem finansowym.

MSP zastrzega możliwość sprzedaży inwestorowi branżowemu lub konsorcjum pakietu akcji mniejszego niż 73,82 proc., jednak powyżej 51 proc. akcji GPW. MSP zastrzega sobie również możliwość sprzedaży do 22,82 proc. akcji członkom giełdy (lokalnym i zdalnym), którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na od 0,5 do 10 proc. akcji przez jeden podmiot.

W wyniku transakcji MSP zachowa udział w akcjonariacie GPW na poziomie 25 proc. plus 1 akcja. Zakończenie prywatyzacji jest planowane w perspektywie 2-3 lat.