Monnari informowało kilka dni temu, że likwidacja Moltona jest zgodna ze strategią spółki, w której jednym z celów jest wycofanie się z nierentownych projektów.

W 2008 roku spółka Molton wygenerowała stratę w wysokości 3,6 mln zł, z czego na skonsolidowany wynik grupy kapitałowej Monnari przypada 51 proc.