W przypadku akcji serii D spółka nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji. W przypadku serii E termin na zawarcie umów wyznaczony został do dnia 15 października 2018 r., wynika z podjętych uchwał.

Wcześniej, w połowie czerwca br. spółka informowała, że wartość każdej z emisji ustalona została na poziomie 100 000 001,01 zł (po 36 630 037 akcji), a decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego jest realizacją założeń wynikających z zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego planu ochrony kapitału.

W końcu kwietnia bank podał, że jego plan ochrony kapitału, zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), zakłada dokapitalizowanie kwotą prawie 1 mld zł w ciągu dwóch lat i będzie to kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)