Orbis miał 219,28 mln zł zysku netto, 253,32 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Orbis odnotował 219,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 93,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 253,32 mln zł wobec 121,43 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA operacyjna sięgnęła 164,42 mln zł wobec 164,04 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 418,85 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 413,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2018 r. spółka miała 214,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 82,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 690,31 mln zł w porównaniu z 679,53 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu I półrocza 2018 roku Grupa Orbis wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 245,4 mln zł, czyli o 134,1% wyższy w porównaniu do wyniku za I półrocze 2017 roku. W I półroczu 2018 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy ukształtowały się na poziomie 690,3 mln zł, czyli wzrosły o 1,6% w porównaniu do danych za I półrocze 2017 roku" - czytamy w raporcie.

"Utrzymująca się pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wysoki popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne i elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach, przyczyniły się przede wszystkim do wzrostu średniej ceny za pokój (oraz frekwencji nieznacznie powyżej ubiegłorocznej), a w efekcie również wzrostu przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach Grupy. W okresie 6 miesięcy 2018 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych1 Grupy Orbis wyniósł 180,9 zł, czyli był o 5,3% wyższy w porównaniu do danych 'like-for-like' za I półrocze 2017 roku.
W II kwartale 2018 roku wskaźnik RevPAR hoteli własnych Grupy Orbis osiągnął wartość 226,1 zł, tj. wzrósł o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku" - czytamy dalej.

Koszty działalności operacyjnej Grupy Orbis (w tym koszty wynajmu nieruchomości oraz amortyzacja) wyniosły w analizowanym okresie 569,7 mln zł, czyli nieznacznie wzrosły o 1,6% w porównaniu do I półrocza 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wpłynął na wzrost bezpośrednich kosztów działalności, przy czym udział poszczególnych rodzajów kosztów w przychodach netto ze sprzedaży nie zmienił się w porównaniu do roku ubiegłego. Największy wzrost odnotowały koszty świadczeń pracowniczych, na co wpływ miały m.in. podwyżki wynagrodzeń, wzrost premii uzależnionych od osiąganych wyników oraz kosztów związanych z rotacją pracowników, wskazano także.

"Pomimo wzrostu kosztów operacyjnych EBITDA operacyjna wzrosła o 1,3% do poziomu 204,8 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 122,5 mln zł, tj. był o 2,1% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa Orbis osiągnęła w analizowanym okresie dodatni wynik zdarzeń jednorazowych w wysokości 129,5 mln zł. Wysoki wynik zdarzeń jednorazowych powstał wskutek sfinalizowania w dniu 31 maja 2018 roku transakcji sprzedaży hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge przez węgierską spółkę Accor Pannonia Hotels Zrt. Wynik na tej transakcji wyniósł 126,2 mln zł. Ponadto, w zdarzeniach jednorazowych ujęty został zysk na sprzedaży hotelu Novotel Szeged (+2,2 mln zł) oraz nieruchomości hotelowej zlokalizowanej w Karpaczu (+0,9 mln zł). W efekcie Grupa wygenerowała
zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 251,9 mln zł, w porównaniu do 121,1 mln zł w roku ubiegłym" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 74,87 mln zł wobec 50,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)