- Grupa Kęty wypracowała w drugim kwartale 2018 roku 71,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 64,8 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik spółki okazał się wyższy o ok. 10 proc. od szacunków opublikowanych pod koniec czerwca.

- Jonitaco Holdings Limited ogłosił przymusowy wykup 348.193 akcji Grupy Exorigo-Upos, które stanowią 3,48 proc. jej kapitału zakładowego - poinformował pośredniczący w wykupie Trigon DM. Cena wykupu wynosi 10,40 zł.

- British Automotive Holding sprzedał w lipcu w ramach działalności importerskiej 353 samochody, co oznacza wzrost rdr o 67 proc., w tym 210 samochodów marki Land Rover i 143 samochody marki Jaguar - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła 1.982 (+39 proc. rdr).

- British Automotive Holding po wygaśnięciu umowy importerskiej z Jaguar Land Rover zamierza kontynuować działalność jako grupa dealerska. Grupa chce przygotować się do obsługi 2,5 tys. samochodów w roku 2020/21 - poinformował we wtorek zarząd grupy. Jednym ze scenariuszy jest także nowa działalność importerska.

- Szacunkowe przychody grupy Redan wyniosły w lipcu ok. 49 mln zł i były 2 proc. niższe rdr - podała spółka w komunikacie. W ujęciu narastającym, od początku roku sprzedaż grupy wyniosła ok. 322 mln zł i była niższa o ok. 1 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku.

- Sprzedaż towarów w sklepach Stokrotka, należących do Emperii Holding, wzrosła rdr w lipcu 2018 roku o ok. 6,7 proc. do 225 mln zł - podała Emperia w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników.

- Kurator obligatariuszy GetBacku przedstawił propozycje układowe, które zakładają spłatę należności głównej dla tej grupy wierzycieli w 50,5-proc. W części wynoszącej 3 proc. należności głównej wierzytelności miałyby podlegać konwersji na akcje.

- Grupa CEZ miała w drugim kwartale 2018 roku 9,4 mld CZK EBITDA wobec 12,3 mld CZK rok wcześniej. Podtrzymuje prognozę finansową na cały 2018 rok - podał CEZ w prezentacji.

- Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali we wtorek o emisji do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru - poinformowała spółka w komunikacie. Walne podjęło również uchwałę w sprawie emisji do 3,86 mln akcji serii N, które mają być przeznaczone na realizację programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej spółki.

- Walne zgromadzenie LiveChat Software przegłosowało wypłatę 1,77 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 45,58 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2017/2018, który wyniósł 48,1 mln zł.

- W wezwaniu na akcje Polmedu złożono zapisy na łącznie 12,52 mln akcji, uprawniających do 35,86 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał Polmed w komunikacie.

- Zarząd Brastera zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. Przegląd ma na celu wybór "optymalnego" wariantu dalszego rozwoju spółki i realizację strategii do 2021 roku.

- Skonsolidowane przychody grupy Monnari w lipcu 2018 roku spadły o 5,5 proc. do ok. 18,9 mln zł - podała grupa w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================