Akcjonariusze Infoscanu zdecydują 6 IX o emisji do 390 tys. akcji w ciągu 3 latWarszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Infoscan zwołał na 6 września nadzwyczajne walne, które podejmie uchwałę o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 390 000 akcji zwykłych w ciągu trzech lat. Obecnie spółka planuje sprzedaż ok. 120 tys. akcji, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na realizację kontraktu w Azji Południowo-Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na polskim rynku.

"Upoważnia się zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 39 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 390 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki" - czytamy w projektach uchwał.

W granicach kapitału docelowego zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji, podano także.

Wczoraj Infoscan poinformował, że władze spółki otrzymały deklaracje ze strony inwestorów do objęcia co najmniej 120 tys. akcji na finansowanie nowych projektów biznesowych. Infoscan przeznaczy pozyskane środki na realizację kontraktu w Azji Południowo-Wschodniej oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży na rynku krajowym. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd, zaś z deklaracji inwestorów wynika, że ma być ona zbliżona do ceny rynkowej Infoscanu.

"Decyzja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego jest pochodną zainteresowania ze strony inwestorów i wysoka oceną z ich strony nowych projektów, które realizujemy. Nie chcemy natomiast istotnie rozwadniać akcjonariatu, dlatego zdecydowaliśmy się na nieduże podwyższenie kapitału, z którego liczymy na pozyskanie ok. miliona złotych. Jednocześnie chcemy zapewnić sobie elastyczność na wypadek pojawiających się innych możliwości biznesowych i potencjalnego skorzystania z kapitału docelowego w dalszej przyszłości w momencie gdy spółka istotnie zwiększy swoją wycenę"- powiedział prezes Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Spółka w czerwcu podpisała umowę dystrybucyjną na sprzedaż badań na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Pierwszym krajem w tym regionie na którym będą realizowane badania z wykorzystaniem urządzenia MED Recorder będą Filipiny.

"Obecnie dystrybutor jest na etapie przygotowań od strony formalnej do uruchomienia badań komercyjnych. Nasz partner zdecydowaną większość kosztów bierze na siebie, jednak na nas spoczywa dostarczenie urządzeń. Liczymy, że w najbliższym miesiącu będziemy mogli przeprowadzić tam płatne procedury. Na samym początku będziemy posiłkować się częścią urządzeń na rynek amerykański i europejski, których produkcję zlecaliśmy w marcu. Jednak, żeby zaspokoić zapotrzebowanie w Azji musimy być gotowi na wysłanie większej liczby" - podkreślił Gnich.

Dodatkowo, spółka planuje rozpocząć współpracę z firmą Resmed, wiodącym, światowym producentem urządzeń do terapii bezdechu sennego (CPAP). 8 sierpnia firmy podpisały list intencyjny, odnośnie realizacji wspólnego projektu na rynku polskim. Obecnie Infoscan negocjuje umowę w tej kwestii i pracuje nad nowym modelem sprzedaży badań w kraju.

Gnich przypomniał, że Infoscan przygotowuje się do komercjalizacji na największym rynku czyli w USA. Spółka liczy na szybkie zakończenie procesu certyfikacji w FDA i rozpoczęcie sprzedaży badań w kolejnym kwartale.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)