Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 56,5 proc. wobec 56 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,4 proc. wobec 53,7 proc. (PAP Biznes)