Torpol miał wstępnie 5,9 mln zł straty netto w I półr.Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Torpol odnotował 5,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. (wobec 11,2 mln zł straty rok wcześniej), przy wzroście przychodów do 545,6 mln zł (z 212,9 mln zł rok wcześniej), podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

"Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku najistotniejszy wpływ miała sytuacja spółki zależnej emitenta Torpol Norge AS oraz dokonane operacje księgowe, o których emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 z 24 sierpnia 2018 roku i które miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Torpol informuje, że oczyszczone ze zdarzeń dotyczących aktywów norweskich w drugim kwartale br. (ze względu na ich jednorazowy charakter) jednostkowe wyniki finansowe spółki wykazują dodatnie wartości na każdym poziomie zyskowności, w szczególności zysk ze sprzedaży brutto w wysokości 19,1 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 8,2 mln zł oraz zysk netto w wysokości 7,6 mln zł, podano również.

Ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze br. zostaną opublikowane 5 września 2018 roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)