"+Wspólny bilet+ to minimum dwóch przewoźników, wtedy mniejsza będzie opłata za przejazd, chodzi o tzw. taryfę degresywną" - wyjaśnił Bittel w trakcie konferencji zorganizowanej przez PKP SA.

Prezes PKP SA dodał, że spółce potrzeba jeszcze tylko zgody marszałków województw, którzy muszą tę taryfę zatwierdzić.

"Wspólny bilet+, jako wspólna taryfa dla kilku przewoźników kolejowych, powinien wejść w życie razem z nowym rozkładem jazdy, czyli na początku grudnia tego roku. Plan minimum zakłada przystąpienie do wspólnego biletu spółki Przewozy Regionalne, SKM Trójmiasto i PKP Intercity.

W sprawie wspólnego biletu odbyły się już dwa spotkania robocze, w których uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich województw i Warszawy. Wiceminister Bittel poinformował, że kolejne spotkanie w tym gronie zapowiedziano na 30 sierpnia. (PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski