"Blisko dwie trzecie z funduszy inwestycyjnych poniosło w sierpniu stratę. Uwaga inwestorów skupiona była w głównej mierze na eskalacji konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami, a także na kryzysie inflacyjnym w Argentynie. Dodatkowo krach na tureckiej giełdzie i spadek liry znacząco ciążyły na kondycji całego regionu (do którego wciąż zaliczana jest również Polska), negatywnie wpływając na nastroje rynkowe" - napisano w raporcie.

Jak wynika z raportu, najlepiej wypadł rynek amerykański, którego główny indeks S&P 500 zyskał +3,0 proc.

"Nieźle radziły sobie także duże spółki na naszej giełdzie, których indeks WIG20 wzrósł o +1,6 proc. Indeks MSCI AC World zyskał w sierpniu +0,6 proc." - napisano.

Średni wynik w grupie funduszy akcji amerykańskich wyniósł +3,5 proc. (+8,3 proc. od początku roku). Najgorzej radziły sobie fundusze akcji na rynku tureckim – średnio -24 proc., a licząc od początku roku prawie -46 proc.

Z raportu wynika, że druga połowa sierpnia na wielu rynkach przyniosła odbicie, choć nie wszystkie z nich zdołały nadrobić wcześniejsze straty.

"Nasz rynek należał do tych, które po pierwszej połowie miesiąca odrobiły część poniesionych strat. Najlepiej radziły sobie największe spółki w indeksie WIG20" - napisano.

"Dobrej formy nie podzieliły jednak mniejsze spółki, indeksy mWIG40 i sWIG80 zakończyły sierpień pod kreską (odpowiednio -2,6 proc. oraz -3,7 proc.) Na blisko 100 funduszy akcji polskich zysk wypracował tylko co czwarty, a średni wynik funduszy o uniwersalnej strategii wyniósł -0,4 proc., podczas gdy funduszy akcji małych i średnich spółek -2,2 proc." - dodano.

Nie najlepiej w sierpniu radziły sobie również fundusze dłużne. Straty poniosły głównie te, które inwestowały w dług rynków wschodzących. Na krajowym rynku, pomimo nieznacznego zysku indeksu obligacji skarbowych IROS (+0,21 proc.), wiele funduszy także zakończyło miesiąc pod kreską.

"Fundusze lokujące środki w obligacje korporacyjne oraz te skupiające się na papierach emitowanych przez Skarb Państwa straciły średnio odpowiednio -0,1 proc. oraz -0,2 proc. Natomiast średnia stopa zwrotu produktów o strategii uniwersalnej wyniosła -0,3 proc." - napisano.

Ponad 60 proc. funduszy zakończyła sierpień ze stratą.

"Podobnie jak w maju, punktem zapalnym była Turcja, której problemy tylko się powiększyły, rozlewając się na cały koszyk rynków wschodzących, poszkodowany już wcześniej przez umacniającego się dolara. Nie mogło to ominąć również Polski. Średni wynik funduszy pieniężnych wyniósł -0,1 proc. Szczególnie ucierpiały te o bardziej agresywnym profilu, o wysokim ryzyku stopy procentowej na tle grupy oraz z ekspozycją zagraniczną" - napisano. (PAP Biznes)