TFI Energia ma porozumienie z Altus TFI dot. zarządzania częścią portfelaWarszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło dziś porozumienie dotyczące zawieszenia zgody na zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego należącego do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ oraz uprawnień do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, podał Altus.

"Spółka zawarła z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. porozumienie zmieniające umowę z dnia 6 lutego 2018 r. o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie której Altus TFI zarządzał częścią portfela inwestycyjnego wyżej wymienionego funduszu. W wyniku zawarcia porozumienia, zawieszone zostało umocowanie Altus TFI do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny FIZ oraz uprawnienie do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Porozumienie weszło w życie dniem 5 września 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Altus podał, że na podstawie przedmiotowej umowy zarządzał aktywami o wartości 808 963 730,68 zł (wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. ).

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)