P.A. Nova miała 17,3 mln zł zysku netto, 24,44 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018


Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - P.A. Nova odnotowała 17,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,44 mln zł wobec 23,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,98 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 105,95 mln zł rok wcześniej.
"Łączne przychody pozostały na podobnym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., co jest efektem lekkiego spadku poziomu przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą – P.A. Nova S.A. dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej), skompensowanej przez wzrost przychodów z najmu nieruchomości. Wyższy niż w poprzednim roku zysk z działalności operacyjnej to efekt poprawy rentowności segmentu najmu nieruchomości. W obu porównywanych okresach nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na wyniki okresów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 5,92 mln zł wobec 4,92 mln zł zysku rok wcześniej.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początku 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)