Grupa AB miało 60,95 mln zł zysku netto, 98,03 mln zł zysku EBIT w 2017: 2018Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowało 60,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018( tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.). wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 98,03 mln zł wobec 101,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 236,56 mln zł w roku obrotowym 2017/2018. wobec 8 278,02 mln zł rok wcześniej.

"W roku obrotowym 2017/2018 Grupa AB osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, w kwocie 8 237 mln zł. Marża zysku ze sprzedaży osiągnęła rekordowy poziom 344,3 mln zł, w stosunku do 339,1 mln zł w poprzednim roku. W roku obrotowym 2017/2018 grupa zanotowała wyższe wydatki na marketing, reklamę i reprezentację, w porównaniu do roku poprzedniego, z czego większość podlega refundacji od dostawców [...]. Przychody z tytułu tych refundacji powiększają zysk brutto ze sprzedaży. Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 4,2% obrotów (w porównaniu do 4,1% w roku poprzednim)" - czytamy w raporcie.

"W roku obrotowym będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności: rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto: 4,2% rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 1,2% rentowność EBITDA: 1,4% rentowność na poziomie zysku netto: 0,74% rentowność kapitałów własnych (ROE) : 8,5%, rentowność aktywów (ROA) : 3,1%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w w roku obrotowym 2017/2018 wyniósł 41,76 mln zł wobec 46,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)