NBP opublikował dane sektora za okres styczeń-lipiec 2018 roku, a poprzednie dane, do grudnia 2017 r. są przed wdrożeniem MSSF9. Według wyliczeń PAP Biznes zysk w okresie styczeń-lipiec 2018 roku jest wyższy 14 proc. rok do roku.

W okresie styczeń-lipiec 2018 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 26,27 mld zł, w samym lipcu 3,88 mld zł, a wynik z tytułu prowizji narastająco wyniósł 7,82 mld zł, a w samym lipcu 1,2 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto wyniosły w okresie siedmiu miesięcy 2018 roku 38,98 mld zł, a w samym lipcu 5,55 mld zł, co oznacza spadek 10,6 proc. mdm.

Koszty administracyjne banków w okresie styczeń-lipiec 2018 r. wyniosły 20,48 mld zł. W lipcu były na poziomie 2,86 mld zł, spadając 2,2 proc. mdm.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych) w okresie styczeń-lipiec wyniosły 4,38 mld zł, a w lipcu 483 mln zł, spadając 40,6 proc. mdm

(PAP Biznes)