Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się we wrześniu br. na poziomie plus 8,8 pkt wobec plus 9,9 pkt miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
"Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,8 (przed miesiącem plus 9,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 19,2% i 9,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.
Oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, a produkcji są nieco bardziej korzystne niż w sierpniu, podał Urząd.
"Prognozy w zakresie portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną, podobnie jak sygnalizowano w sierpniu. Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowany jest wzrost zatrudnienia mniejszy od oczekiwań sprzed miesiąca. Przedsiębiorcy zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, choć nieco wolniej niż przewidywano przed miesiącem" - czytamy dalej.
(ISBnews)