"Ustawa i rozporządzenia są już wynegocjowane - wczoraj minister pozwolił sobie te rozporządzenia podpisać, a więc kolejny akt prawny wchodzi w życie" - poinformował Tobiszowski podczas poświęconej górnictwu konferencji, odbywającej się w piątek w Katowicach w ramach kongresu gospodarczego Nowy Przemysł Expo.

Znowelizowana 5 lipca br. ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzająca m.in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa, weszła w życie 12 września. Szczegóły dotyczące norm dla węgla oraz procedury związane z kontrolowaniem ich przestrzegania znajdą się w rozporządzeniach, które - po podpisaniu przez ministra - wkrótce mają zostać opublikowane.

Chodzi o rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych oraz w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

"Ustawa wraz z rozporządzeniami jest - moim zdaniem - bardzo dobrym dokumentem. Jako Ministerstwo Energii rozpoczęliśmy budowanie kształtu rozporządzeń, teraz mamy je już wynegocjowane. Ważne, że te rozporządzenia nie tylko są wsparciem i ukierunkowaniem tego, co dzieje się w naszym sektorze węglowym, ale również zdecydowanie idą w takim kierunku, abyśmy mieli mniej niskiej emisji w naszej przestrzeni" - powiedział w piątek wiceminister.

"To musi bardzo mocno wybrzmieć, bo często ktoś (...) uważa, że węgiel, który będzie na polskim rynku, węgiel z polskich kopalń, będzie nadal pewnym zagrożeniem. Muszę powiedzieć autorytatywnie, że tak nie będzie" - podkreślił Tobiszowski. Wiceminister nie podał szczegółów podpisanych rozporządzeń.

Na początku września br. podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił, że rozporządzenie powinno być przyjęte najdalej do końca października. Wiceszef resortu Grzegorz Tobiszowski, pytany o sprawę dwa tygodnie później, informował, że intencją ministerstwa jest wydanie rozporządzenia możliwie szybko, a prace są na ukończeniu.

W rozporządzeniu – jak wcześniej informowano - minister energii określi szczegółowe wymagania dla tych paliw (chodzi m.in. o różne rodzaje węgla kamiennego, najczęściej importowanego) oraz dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań.

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Energii, nowe przepisy wyeliminują z rynku detalicznego węgiel najgorszej jakości, a przy tym uwzględniają możliwości nabycia paliw przez najmniej zamożne gospodarstwa domowe.

Pierwszy, ogłoszony latem tego roku, projekt rozporządzenia był niedawno krytykowany m.in. przez organizacje ekologiczne, samorządy i środowiska sprzedawców węgla. Konsultacje w tej sprawie były przedłużone do 29 sierpnia.

Znowelizowana ustawa stanowi, że najgorszej jakości paliwa, czyli muły węglowe, flotokoncentraty, mieszanki zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego, zostaną objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego. Normy będą zastosowane w przypadku paliw stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW, czyli w kotłowniach przy budynkach mieszkalnych, szkołach, szpitalach. Nowela wprowadza ponadto świadectwa jakości paliw. Dzięki nowym przepisom, ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. (PAP)

autor: Marek Błoński