Portfel Grupy PBG wynosił 3,35 mld zł wg stanu na 1 lipca


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł.
„Na dzień 1 lipca 2018 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł, z czego do realizacji w 2018 roku przypada około 0,85 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 2,5 mld zł na lata kolejne" – czytamy w raporcie.
Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (82%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowią 18% wartości portfela, co oznacza istotny wzrost tego segmentu działalności w porównaniu do danych prezentowanych na dzień 1 stycznia 2018 roku, podano także.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.
(ISBnews)