STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-10-05
IRDN /IRDN Index 302,32
sIRDN /sIRDN Index 348,63
offIRDN / offIRDN Index 220,42
IRDN24 /Base 299,16
IRDN8.22 /Peak 346,99
IRDN23.7 / Offpeak 219,45
TGe24 299,68
TGeBase 298,27
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 76 377,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 421 553,70

Źródło: Giełda Energii SA