KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas do 0,36 p.p.Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję zalecającą utrzymywanie przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas było to 0,62 pkt proc.

"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,27 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,20 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a Rozporządzenia nr 575/2013)" - czytamy w komunikacie.

Bank przypomniał, że dotychczas był zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,62 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 0,47 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało 0,35 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

Jednocześnie zarząd banku informuje, że na dzień otrzymania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego utrzymuje fundusze własne w wysokości pozwalającej spełnić zalecane wymogi kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym, podsumowano.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)