Bumech: JSW wstrzymała realizację umowy na prace w Ruchu Zofiówka


Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wstrzymała dalszą realizację umowy zawartej z konsorcjum Bumech Mining – spółki zależnej Bumechu i Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o., Beprinż Strefy Sp. z o.o. spółka komandytowa na prace w Ruchu Zofiówka w kopalni Borynia - Zofiówka - Jastrzębie, podał Bumech.
"24.10.2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Tąpań i Zagrożenia Zawałowego przy KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Zofiówka. Zespół po dogłębnej analizie warunków górniczo-geologicznych, prognozy zagrożenia tąpaniami, wniosków końcowych otrzymanej ekspertyzy oraz biorąc pod uwagę ustalenia komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do badania przyczyn wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 05.05.2018 roku, wyraził opinię, iż prowadzenie eksploatacji ściany F-8 w pokładzie 407/1 (rejon robót objętych umową) należy przesunąć w czasie o co najmniej 3 lata" – czytamy w komunikacie.
W związku z powyższym, JSW wstrzymała dalszą realizację umowy zawartej z konsorcjum 26 lutego 2018 r.
"Zgodnie z uregulowaniami umowy - w związku ze wstrzymaniem realizacji umowy przez zamawiającego - przedstawiciele konsorcjum przystąpili do negocjacji z zamawiającym celem pozyskania robót zastępczych" – czytamy dalej.
Pod koniec lutego konsorcjum z udziałem Bumech Mining - spółki zależnej Bumechu – zawarło umowę z JSW na prace w kopalni Borynia-Zofiówka Jastrzębie o wartości 20,99 mln zł netto. Przedmiotem umowy miało być wykonanie drążenia przekopu odstawczego F-2 do pokładu 407/1, chodnika podścianowego F-8 pokł. 407/1, dowierzchni F-8 pokł. 407/1, chodnika nadścianowego F-8 pokł. 407/1 oraz przekopu wentylacyjnego F-4 do pokładu 407/1 w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)