Fundusze te posiadają łącznie 1.827.694 akcje spółki, stanowiące łącznie 26,79 proc. jej kapitału zakładowego. (PAP Biznes)