PGNiG Obrót Detaliczny ogłosiło przetarg na dostawę, wdrożenie i serwis Centralnego Systemu Billingowego (CSB) - pisze środowy "Puls Biznesu". Spółka oczekuje uruchomienia całościowego rozwiązania informatycznego wspierającego obszar sprzedaży i obsługi klientów (indywidualnych i małego biznesu). Chodzi o umowy na dostawę gazu i energii elektrycznej wraz z migracją z dotychczasowych systemów billingowych. Wykonawca będzie zobowiązany przenieść na PGNiG prawa autorskie i udostępnić kody źródłowe.

Jak podkreśla gazeta, zadanie nie jest proste. Obecnie PGNiG Obrót Detaliczny wykorzystuje sześć systemów billingowych od czterech różnych dostawców o różnym poziomie dojrzałości, poziomie integracji i zaawansowania technologicznego, które przekładają się na 98 instancji bazodanowych. Dlatego wartość zamówienia może przekroczyć nawet 100 mln zł i budzi ono duże zainteresowanie rynku, tym większe, że od dawna nie było tego typu przetargu.