PKN Orlen wskazał w swoim roszczeniu na opóźnienia w realizacji niektórych działań w ramach kontraktu, a kary mają charakter częściowy, gdyż przejęcie instalacji do eksploatacji jeszcze nie nastąpiło.

"Emitent ma wątpliwości do co formalnej poprawności otrzymanego roszczenia i nie zgadza się z przedstawionym w nim stanowiskiem. Emitent podejmie działania w celu ochrony interesów spółki i polubownego zakończenia sporu, a w razie konieczności przewiduje możliwość zakończenia sporu na drodze sądowej" - napisano w komunikacie Elektrobudowy.