We wszystkich prezentowanych rodzajach działalności najbardziej odczuwane są trudności związane z kosztami zatrudnienia.

"W porównaniu z listopadem ub.r. najbardziej wzrasta znaczenie bariery związanej z niedoborem wy-kwalifikowanych pracowników w usługach (istotny wzrost znaczenia tej bariery odnotowały również firmy budowlane) oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym. W budownictwie częściej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera odnosząca się do kosztów materiałów" - czytamy w komunikacie.

Rzadziej niż w analogicznym miesiącu ub.r. w usługach sygnalizowane są problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych, a w budownictwie i handlu detalicznym - zbyt dużej konkurencji na rynku.

"Firmy usługowe i budowlane rzadziej niż w listopadzie 2017 r. odczuwają barierę niedostatecznego popytu. Dodatkowo, przedsiębiorstwa usługowe zgłaszają istotny spadek uciążliwości wynikających z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej" - czytamy dalej.