Planowane przez GDDKiA obejście Zawiercia (oraz sąsiedniej Poręby) o długości 24,3 km ma być nowym jednojezdniowym odcinkiem drogi krajowej nr 78, łączącym się ze zbudowaną w poprzednich latach dwujezdniową obwodnicą Siewierza.

Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak, jeszcze w grudniu br. chce ona ogłosić dwa odrębne postępowania na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków przyszłej obwodnicy.

Pierwszy z nich obejmie niecałe 16,7 km trasy i powiedzie od Siewierza, wokół Poręby do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów. Powstać tam mają dwa węzły: Kuźnica i Kromołów oraz skrzyżowanie w jednym poziomie z istniejącą DK78 w Porębie. Łącznie na tym odcinku zaplanowano 7 wiaduktów i 4 mosty.

Drugi odcinek to ponad 7,6 km drogi na terenie Zawiercia (między dzielnicami Kromołów i Żerkowice). Został on podzielony na dwa zadania: budowę całej drogi wraz z czterema wiaduktami oraz budowę skrzyżowania w jednym poziomie w postaci ronda z istniejącą drogą DK78.

Zgodnie z założeniami GDDKiA prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - mają zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca; czas ten natomiast wlicza się do okresu projektowania).

Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Dyrekcja ma stosować w obu przetargach kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.).

O „skierowaniu do realizacji” oczekiwanej w tej części woj. śląskiego od lat obwodnicy Zawiercia i Poręby szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk informował w połowie ub. roku. W tym czasie powstawała tzw. koncepcja programowa tej inwestycji – z terminem opracowania w IV kw. br.

Nowa obwodnica Zawiercia i Poręby połączy się z oddaną do użytku w 2010 r. obwodnicą Siewierza w ciągu DK78. Tamta inwestycja umożliwiła wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z ciasnych ulic i ze ścisłego centrum miasta położonego między Katowicami a Częstochową i przeciętego drogą krajową nr 1.

Droga krajowa nr 78 na tym odcinku prowadzi z Górnego Śląska w kierunku Kielc. Między Tarnowskimi Górami i Siewierzem przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła autostrady A1 i ekspresowej trasy S1 wiodącej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.(PAP)

autor: Mateusz Babak