Zysk operacyjny wyniósł 0,3 mln zł wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 10,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,81 mln zł w porównaniu z 47,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 5 mln zł wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej.

Wikana to deweloper działający w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)