Opłata OZE jest częścią rachunku pobieranego przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Jest doliczana do rachunków odbiorców końcowych energii od lipca 2016 r.

W 2018 roku wysokość opłaty OZE wynosi 0,0 zł/MWh, a w 2017 roku wynosiła 3,7 zł/MWh.