W środę na konferencji prasowej towarzyszącej szczytowi klimatycznemu ONZ w Katowicach zaprezentowany został najnowszy raport WHO pt. „Zdrowie i zmiany klimatu”, w którym eksperci przedstawili m.in., jak zanieczyszczenia wypływają na nasze zdrowie oraz jakie działania należy podjąć, by temu przeciwdziałać.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazała, że z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie na świecie umiera 7 mln osób, a koszty obniżenia standardów życia wynoszą 5,11 mld dolarów.

„W 15 krajach, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych, szacuje się, że wpływ zanieczyszczeń powietrza generuje koszty zdrowotne w wysokości ponad 4 proc. ich PKB. Działania na rzecz realizacji celów Porozumienia paryskiego kosztowałyby ok. 1 proc. globalnego PKB” – podkreślono.

WHO dodaje, że dowody są oczywiste, iż zmiany klimatu już teraz mają poważny wpływ na ludzkie życie i zdrowie.