Ustalenia te zapadły w ramach trójstronnej grupy kontaktowej do spraw Donbasu - powiedział stacji telewizyjnej Priamyj. Grupa, w której znajdują się przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Ukrainy i Rosji, przeprowadziła w czwartek wideokonferencję.

„Omówiona została propozycja Ukrainy, wniesiona jeszcze na poprzednim spotkaniu, dotycząca zawieszenia broni. Zaproponowaliśmy ogłoszenie ciszy, czyli bezterminowego wstrzymania walk od jutrzejszej nocy, czyli od godziny 0:01 w dniu 29 grudnia” - powiedział.

Marczuk wyraził przekonanie, że podczas rozejmu można będzie wyremontować bądź odbudować obiekty infrastruktury, zniszczone w wyniku walk w pobliżu linii rozgraniczenia.

Poprzednie zawieszenie broni w Donbasie grupa trójstronna ogłaszała pod koniec sierpnia. Był to tzw. rozejm szkolny na czas rozpoczęcia nauczania w placówkach oświatowych. Obecny rozejm związany jest z okresem świąteczno-noworocznym.