LPP miało wstępnie 420 mln zł EBIT przy 2366 mln zł przychodów w IV kw. 2018 r.


Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - LPP odnotowało 420 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w IV kw. 2018 r. (wzrost o 12% r/r) przy 2 366 mln zł przychodów (wzrost o 10% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.
"Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej LPP SA za IV kwartał 2018 roku:
• Przychody ze sprzedaży: 2 366 mln zł (wzrost o 10% r/r),
• Zysk brutto na sprzedaży: 1 415 mln zł (wzrost o 13% r/r),
• Koszty operacyjne: 940 mln zł (wzrost o 9% r/r),
• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 420 mln zł (wzrost o 12% r/r),
• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w IV kwartale 2018 roku wzrosły o 2,3%" - czytamy w komunikacie.
W całym 2018 r. Grupa LPP uzyskała, według wstępnych danych:
• Przychody ze sprzedaży: 8 040 mln zł (wzrost o 14% r/r),
• Zysk brutto na sprzedaży: 4 396 mln zł (wzrost o 18% r/r),
• Koszty operacyjne: 3.551 mln zł (wzrost o 15% r/r),
• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 743 mln zł (wzrost o 28% r/r),
• Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2%,
• Powierzchnia handlowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1 091 tys. m2 (wzrost o 9% r/r), podano także.
Spółka podkreśliła, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego Grupy LPP za 2018 rok, który będzie podlegać badaniu przez biegłego rewidenta.
Szczegółowy raport finansowy za 2018 rok zostanie opublikowany 11 kwietnia 2019 roku.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.
(ISBnews)