STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-30
IRDN /IRDN Index 264,60
sIRDN /sIRDN Index 287,67
offIRDN / offIRDN Index 225,16
IRDN24 /Base 263,74
IRDN8.22 /Peak 287,61
IRDN23.7 / Offpeak 223,96
TGe24 264,53
TGeBase 262,96
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 86 668,10
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 2 888 959,80

Źródło: Giełda Energii SA