STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-02-13
IRDN /IRDN Index 215,21
sIRDN /sIRDN Index 225,77
offIRDN / offIRDN Index 189,32
IRDN24 /Base 211,61
IRDN8.22 /Peak 225,40
IRDN23.7 / Offpeak 188,63
TGe24 212,24
TGeBase 212,58
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 100 401,90
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 220 841,20

Źródło: Giełda Energii SA