Analitycy spodziewali się wzrostu PKB kdk o 0,1 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w IV kwartale o 0,6 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 0,7 proc., po wzroście w III kw. o 1,1 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w IV kwartale o 0,9 proc. rdr. Tu prognozowano +0,8 proc., po +1,1 proc. w III kw. (PAP Biznes)