Dyrektorzy finansowi mają podzielone opinie na temat rozwoju polskiej gospodarki. 40% ankietowanych przez Deloitte spodziewa się w 2019 roku wzrostu PKB powyżej 2,6%, podczas gdy aż 44% przewiduje bardzo niewielkie zmiany na poziomie maksymalnie 0,5%. W Europie Środkowej opinie są bardziej wypośrodkowane - 35% spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 1,6-2,5%, a jedynie 8% oczekuje podwyżki ponad 3,5%, podano.

"Rok 2019 prawdopodobnie przyniesie spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce. Wskazują na to pogorszenie światowej koniunktury i spadająca konsumpcja gospodarstw domowych. Z drugiej strony, zbliżające się wybory mogą wpłynąć na przyspieszenie inwestycji publicznych, a zapowiedź dodatkowych transferów z budżetu może odsunąć moment spowolnienia" - powiedziała lider zespołu ds. analiz ekonomicznych Deloitte Julia Patorska, cytowana w komunikacie.

Dużą różnicę widać także w opiniach polskich CFO na temat niepewności gospodarczej i finansowej firm - 18% określa swój poziom niepewności jako "normalny", podczas gdy w krajach regionu jest to ponad 54%. CFO w Polsce częściej niż inni dyrektorzy finansowi oceniają poziom niepewności jako wysoki (49% vs 35%), ale również częściej oceniają go jako niski (33% vs 11%). W konsekwencji polskich dyrektorów wyróżnia niższa skłonność do podejmowania ryzyka, wskazano również.

Według nich największym zagrożeniem dla rozwoju lub stabilności finansowej firm jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, w szczególności związanych z siłą roboczą oraz transportem.

"Firmy coraz częściej stawiają na doświadczonych pracowników z wiedzą techniczną. Takich też kandydatów poszukują, a to wiąże się z większym wynagrodzeniem. Z niedoborem pracowników liderzy radzą sobie, próbując zatrzymać obecnych, między innymi poprzez poprawę pakietów wynagrodzeń i szkolenia" - stwierdził partner w dziale Audit & Assurance, lider programu CFO w Polsce Deloitte Piotr Świętochowski.

"Nasi badani spodziewają się również wzrostu kosztów dla firm w obszarze podatków. Największe różnice oczekiwań dotyczą kosztów związanych z podatkami oraz rezerwami na należności nieściągalne. Dodatkowo podwyżek CIT obawia się 39% dyrektorów - aż o 23 pkt proc. więcej niż w regionie, a podwyżek VAT - 21% dyrektorów, czyli o 10 pkt proc. więcej" - dodał partner w dziale doradztwa podatkowego, lider programu CFO w Polsce Deloitte Robert Nowak.

CFO w Polsce są również mniej optymistyczni w ocenie perspektyw finansowych spółek, przewidywanej rentowności i marż operacyjnych. 42% dyrektorów w Polsce i 21% w regionie Europy Środkowej uważa, że perspektywa finansowa ich firm pogorszyła się w ciągu ostatniego półrocza. Wzrostu poziomu zadłużenia firmy obawia się 47% dyrektorów w Polsce. Są oni jednak bardziej optymistyczni w kwestiach możliwości obsługi zadłużenia - aż 46% oczekuje wzrostu (vs 37% w regionie). Restrukturyzacja i wzrost przychodów poprzez przejęcia to dwie najczęściej wskazywane kluczowe strategie na najbliższe 12 miesięcy - zarówno przez CFO z Polski, jak i ogółem z regionu Europy Środkowej, podano także.

Dyrektorzy finansowi dostrzegają duży potencjał w implementacji AI, szczególnie w księgowości, planowaniu finansowym i analizie oraz kontrolingu. Nowe technologie pomogą obniżyć koszty i zwiększą efektywność w produkcji, obsłudze klienta i działach operacyjnych. Mimo tak pozytywnych opinii jedynie 25% CFO z Polski i 37% z Europy Środkowej deklaruje, że ich firmy wprowadziły rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Stan przygotowań do wdrożenia nowych technologii jest najczęściej określany jako niezbyt dobry lub zerowy (65%). CFO w Polsce rzadziej niż w Europie Centralnej angażują się we wdrażanie rozwiązań technologicznych. W przedsiębiorstwach, które wdrożyły sztuczną inteligencję, najczęściej wykorzystują ją do zadań rutynowych (23% w Polsce i 30% w regionie). Świadomość technologiczna dyrektorów finansowych nie jest wysoka.

"Większość z nich nie jest, bądź nie wie, czy jest przygotowana na zmiany spowodowane nadejściem nowych technologii. Co trzeci dyrektor deklaruje, że wie jak zmienią one sposób dostarczania towarów i usług oraz jak wpłyną na personel i strukturę organizacyjną. Tylko 7% CFO z Polski jest przekonanych , że nie ma problemu z wdrażaniem nowych technologii. Najczęstszym problemem jest brak jednolitej strategii działania" - dodał Nowak.

Co czwarty CFO przyznaje, że jego organizacja nie korzysta z rozwiązań opartych na chmurze. Do głównych przyczyn należą obawy o bezpieczeństwo krytycznych danych i niejasne implikacje prawne. Najczęściej czynnikami decydującymi o wdrożeniu zaawansowanych technologii są oczekiwany zwrot z inwestycji, możliwość integracji z już posiadanymi rozwiązaniami oraz długofalowy wpływ na firmę, podsumowano.

Deloitte CFO Survey to badanie opinii dyrektorów finansowych (CFO) największych firm w Europie. W tej edycji Deloitte przebadał blisko 674 osób z 17 krajów Europy Centralnej: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Kosowa, Łotowy, Litwy, Czarnogóry, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy.

>>> Polecamy: