Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 79,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 68,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 224,7 mln zł wobec 167,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2452,2 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2149 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2019 roku przychody Grupy wygenerowane w segmencie Asseco Poland wyniosły 298,6 mln zł wobec 316,3 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 43,3 mln zł wobec 55,8 mln zł w I kwartale 2018 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie 3 miesięcy 2019 roku za 12% sprzedaży Grupy. W I kwartale 2019 w segmencie Asseco Poland widoczny był efekt wysokiej bazy wyników wypracowanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Na wysoki poziom rezultatów zanotowanych w tamtym okresie wpływ miało kilka czynników. W sektorze bankowym w 2018 roku klienci Asseco dostosowywali swoje systemy do licznych zmian prawnych: RODO, STiR czy Split Payment, co wiązało się ze zwiększoną liczbą realizowanych modyfikacji. Pomimo wygenerowanej wysokiej bazy w zeszłym roku, w I kwartale 2019 roku przychody z sektora bankowości i finansów zostały utrzymane na tym samym, wysokim poziomie" - czytamy w raporcie.
Dodatkowo, w I kwartale zeszłego roku jednorazowy pozytywny wpływ na wyniki Asseco Poland miało rozwiązanie odpisu należności od KT Corporation w wysokości 6,5 mln zł (pozytywny wpływ na EBIT). Ponadto, w III kwartale zeszłego roku spółka Asseco Data Systems podjęła ważną decyzję dotyczącą rezygnacji z rozwoju sprzedaży tradycyjnej infrastruktury pochodzącej od firm trzecich na rynku polskim. Spółka skoncentrowała się na rozwoju usług integracji chmurowej, digitalizacji i ofercie dla samorządów. Decyzja z jednej strony wpłynęła na obniżenie przychodów ADS, z drugiej miała jednak pozytywny wpływ na generowane marże spółki, wskazano w raporcie.
"W I kwartale 2019 roku segment Asseco International wygenerował 17,4% wzrost przychodów, które wyniosły 673,6 mln zł. Zysk operacyjny był o 40,7% wyższy i ukształtował się na poziomie 76,4 mln zł. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży osiągnął poziom 27%. Grupa Asseco International zanotowała wzrost przychodów we wszystkich głównych regionach działalności, tj. Europie Centralnej, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Grupa Asseco Central Europe, która reprezentuje Asseco w regionie centralnej Europy zanotowała dwucyfrowy wzrost zarówno na poziomie sprzedaży jak i zysku operacyjnego" - czytamy dalej.
Istotna poprawa to efekt rozwoju organicznego oraz przeprowadzonych w minionym roku akwizycji. Dynamicznie rozwija się sprzedaż spółek działających na Słowacji i w Czechach, gdzie widoczne jest ożywienie w sektorze publicznym. Grupa Asseco Central Europe notuje zwiększoną sprzedaż rozwiązań klasy ERP, skupionych w Asseco Enterprise Solutions. Bardzo dobre wyniki przedstawiła specjalizująca się w systemach do zarządzania przedsiębiorstwem spółka Asseco Business Solutions. Na wzrost przychodów i zysku operacyjnego tej spółki wpływ miały nowe, istotne kontrakty oraz dobre wyniki sprzedaży systemu Mobile Touch zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim. Również spółki Asseco Solutions, działające w krajach niemieckojęzycznych, w Czechach oraz na Słowacji poprawiły swoje wyniki sprzedażowe oraz zyski. Grupa Asseco dynamicznie rozwija się na rynku Europy Południowo-Wschodniej, wskazano w informacji.
"W I kwartale 2019 roku działająca na tym rynku Asseco South Eastern Europe istotnie poprawiła wyniki we wszystkich segmentach działalności. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w Grupie ASEE wygenerowano w obszarze integracji systemów. Sprzedaż rozwiązań z obszaru płatności była wyższa o 13% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Istotny wzrost wypracowała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych, do której włączona została większość przychodów spółek Necomplus (konsolidowanych w ramach Grupy ASEE od 1 lutego 2019 roku). Wyższą sprzedaż odnotowały również linie segmentu odpowiedzialne za eCommerce oraz przetwarzanie transakcji płatniczych. Zwiększyła się także sprzedaż rozwiązań dla sektora bankowego, w największym stopniu dotyczyło to linii oferującej rozwiązania mobilne" - wymieniono w raporcie.
W I kwartale 2019 roku przychody wygenerowane przez spółki z Grupy Formula Systems były o 17,6% wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku i wyniosły 1 486,1 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 84,9% do poziomu 105,0 mln zł. Na poziom EBIT raportowany w segmencie Formula Systems istotny negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA), podano także.
"W I kwartale 2019 roku wpływ PPA obniżyły wynik EBIT segmentu o 44,9 mln zł. Udział przychodów generowanych w segmencie Formula Systems w skonsolidowanej sprzedaży w I kwartale wyniósł 61%. Spółki z Grupy Formula w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku odnotowały istotny wzrost sprzedaży. Matrix IT, wiodąca firma informatyczna w Izraelu, zwiększyła swoje przychody i zyski w walucie funkcjonalnej. W I kwartale 2019 roku wzrosty zanotowano we wszystkich głównych obszarach działalności. Kolejne projekty, koncentracja na nowych obszarach biznesowych i zwiększanie skali działalności na rynku USA, miały wpływ na poprawę marży brutto. Matrix rozwija swoją działalność w perspektywicznych obszarach: cyfryzacji, rozwoju zasobów ludzkich dla sektorów technologicznych oraz usług profesjonalnych. Izraelska Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju organicznego oraz przez akwizycje na rynku USA. W okresie 3 miesięcy 2019 roku ok. 6% przychodów i 27% zysku operacyjnego pochodziło z Ameryki Północnej i Europy" - wskazano również.
W ciągu ostatnich kwartałów Matrix IT zrealizował kilka strategicznych akwizycji. W I kwartale 2019 roku nabył spółkę Medatech, która dostarcza popularne na rynku oprogramowanie ERP. To bardzo istotna transakcja z punktu widzenia rozwoju Matrixa w obszarze oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Przejęta spółka oferuje wysokiej jakości rozwiązanie, posiada szeroką bazę klientów i jest kierowana przez doświadczony i kompetentny zarząd. Sapiens International, wiodący globalny dostawca oprogramowania i usług informatycznych dla sektora ubezpieczeń, koncentruje się na stałym zwiększaniu sprzedaży i zysków. W I kwartale 2019 roku izraelska Grupa zanotowała istotny wzrost przychodów generowanych na rynku Ameryki Północnej, w szczególności w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (P&C). Sapiens rozwijał również cyfrową platformę ubezpieczeń P&C na rynkach EMEA, dzięki czemu zwiększył sprzedaż. W minionym okresie Grupa poprawiła swoją marżowość i optymalizowała koszty operacyjne. Magic Software, spółka dostarczająca rozwiązania technologiczne dla sektora przedsiębiorstw, w I kwartale 2019 roku rozwijała się organicznie notując zarówno wzrost przychodów jak i zysku operacyjnego. Spółka obserwuje rosnący popyt na dostarczane przez nią oprogramowanie i usługi profesjonalne. Magic koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w cyfrowej transformacji, umacnianiu partnerstwa z kluczowymi klientami i budowie fundamentów do dalszego wzrostu, wymieniono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 103,4 mln zł wobec 45,3 mln zł zysku rok wcześniej.
Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).
(ISBnews)