Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.


Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 11 325 272,2 zł na kapitał zapasowy, podała spółka.
"Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics, wynikające z planowanej zmiany modelu biznesowego Grupy na terenie Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.
Zmiana z modelu poza siecią ubezpieczeniową (ang. out-of-network) na model w sieci ubezpieczeniowej (ang. in-network), tj. zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z ubezpieczycielami prywatnymi może przejściowo, negatywnie wpływać na wyniki finansowe grupy, jednakże - w ocenie zarządu - jest niezbędna do zrealizowania średnio i długoterminowych planów Grupy, podano także.
"Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas w spółce" - czytamy dalej.
Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.
(ISBnews)