"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br." - czytamy w komunikacie. 

Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 6,4% do 8,9% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 7,82% wzrostu r/r w maju br. wobec wzrostu o 9,2% r/r w kwietniu br.

Narastająco w styczniu-maju br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 7% r/r.

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju w 27 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27. spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w maju 2019 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 osób i więcej) była w maju br. o 7,7% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,2%) a w porównaniu z kwietniem br. została na tym samym poziomie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

"W stosunku do maju ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 36,9%, w produkcji urządzeń elektrycznych - o 16,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 12,6%, wyrobów z metali - o 10,7%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 9,8%, mebli - o 9%, wyrobów z drewna, korka, słomy, wikliny - o 8,8%" - czytamy dajej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majemub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 12,4%, w produkcji skór i wyrobów skórzanych - o 8,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 2,6%.

"W maju br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 12%, dóbr zaopatrzeniowych - o 7,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 4,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 4,6%, dóbr związanych z energią - o 3,8%" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Polski przedsiębiorca to mafioso. Nie tylko we własnym kraju