MCI będzie ograniczał udział finansowania private banking w strukturze pasywów


Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI będzie ograniczał udział finansowania private banking w Polsce w strukturze pasywów w najbliższym czasie. Spółka koncentruje się na finansowaniu od międzynarodowych instytucji, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz.

"Nasza odpowiedź na brak płynności na polskim rynku to pozyskanie międzynarodowego kapitału. Współpracujemy z trzema zachodnimi instytucjami: Erste, Raiffeisenem oraz Varengold'em. Pracujemy, aby mieć alternatywę dla fundraising'u w Polsce, a ponad 50% długu zagranicznego ogranicza podatność na zawirowania polskiego rynku" – powiedział ISBnews Czechowicz.

"Private banking to dla nas kanał niedochodowy. Chcemy zasadniczo przebudowywać nasz model na klientów instytucjonalnych, długoterminowych i świadomych inwestycji private equity. Poszukujemy klientów międzynarodowych" – wskazał Czechowicz.
W kwestii MCI Tech.Ventures 1.0. zadeklarował chęć dążenia do jednorodnej struktury praw z certyfikatów.
"Mamy spotkanie z bankami i dystrybutorami o zmianie statutu. Deklarujemy wolę rozwiązania spornych kwestii, gdyż nie pomagają one w zarządzaniu funduszem. Należy pamiętać, że rezygnując z prawa uprzywilejowania certyfikatów, w świetle prawa, musimy mieć uzasadnienie. Jesteśmy pierwszym inwestorem, ponieśliśmy największy koszt funkcjonowania funduszu, mamy wyższe opłaty od inwestorów indywidualnych, a także wycofaliśmy z funduszu dotychczas relatywnie mniej niż inni inwestorzy. Niemniej przy racjonalnych warunkach chcemy doprowadzić do jednorodnej struktury praw i jak najszybciej wypracować konsensus" – powiedział ISBnews Czechowicz.

Wcześniej członek zarządu MCI Capital TFI Krzysztof Konopiński poinformował, że MCI Capital chce rozmawiać o zgodnej z prawem
zmianie statutu funduszu MCI TechVentures 1.0. w kwestii zniesienia uprzywilejowania certyfikatów należących MCI Fund Management sp. z
o.o., podmiotu pośrednio kontrolowanego przez Tomasza Czechowicza.

"Ze względu na sytuację na polskim rynku zostaliśmy poddani presji płynnościowej jako grupa w związku z umorzeniami, spłatą obligacji.
Sięgnęliśmy więc po narzędzie, które mieliśmy certyfikaty typu senior liquidation redemption. Wcześniej umarzaliśmy znacznie mniej od innych inwestorów, a teraz pierwszy raz skorzystaliśmy z takiej możliwości. Nie sądziliśmy, że nastąpi taka reakcja. Z perspektywy czasu mogliśmy to efektywniej zakomunikować i uprzedzić inwestorów. Mimo to na 1200 inwestorów funduszu było tylko 48 reklamacji. Niemniej rozumiemy obawy inwestorów i jesteśmy otwarci na rozwiązania zgodne z prawem i zadowalające wszystkie strony" – podsumował Tomasz Czechowicz.
MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.
(ISBnews)