Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Sescom odnotował 4,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2018/2019, tj. w okresie 1.10.2018-31.03.2019, wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,12 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 6,9 mln zł wobec 4,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,24 mln zł w 2019 r. wobec 57,08 mln zł rok wcześniej.
"Kwestią szczególnie dla mnie istotną jest rosnący udział sprzedaży zagranicznej w przychodach grupy. W minionym półroczu ponad 1/4 sprzedaży została osiągnięta na rynkach zagranicznych. Dzięki wytrwałości oraz sumienności w wykonywaniu zleceń, Sescom przestaje być partnerem anonimowym w Europie. W kolejnych kwartałach zyskujemy zaufanie coraz większej liczby klientów z Europy Zachodniej, a z konkurentami funkcjonującymi na rynkach zachodnich jesteśmy w stanie rywalizować jakością i kompleksowością prac" - napisał prezes Sławomir Halbryt w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2,06 mln zł wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)