Z dniem 12 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało do zarządu spółki dotychczasową wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzatę Zielińską. Ma ona zastąpić odowłanego w czwartek Tomasza Miszczuka - wynika komunikatu PKP S.A.

Spółka poinformowała również, że prezesem zarządu pozostaje Krzysztof Mamiński. W zarządzie pozostają również Mirosław Antonowicz, Krzysztof Golubiewski i Andrzej Olszewski.

Małgorzata Zielińska zajmowała dotychczas stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (powołana 29 listopada 2018 r.). W strukturach resortu odpowiedzialna była za wdrażanie funduszy unijnych do największych inwestycji infrastrukturalnych (Program Infrastruktura i Środowisko), koordynacją Planu Junckera w Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

Od kwietnia 2016 roku Zielińska pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycjii Rozwoju.

Jak informuje PKP S.A., wiceminister ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zanim została zastępcą dyrektora w ministerstwie, była dyrektorem między innymi w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w PKP S.A., gdzie zarządzała dworcami. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych i w spółkach skarbu państwa. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom inżyniera mechanika. Ukończyła też Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska