Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Spółki kontrolowane przez LC Corp - LC Corp Invest XVII Projekt 20 (P20) oraz LC Corp Invest XVII Projekt 21 (P21) - zawarły z podmiotami kontrolowanymi przez Globalworth Poland Real Estate N.V., tj. Ingadi oraz Artigo, umowy przyrzeczone dotyczące sprzedaży budynku biurowego Retro Office House zlokalizowanego we Wrocławiu oraz budynków biurowych Silesia Star zlokalizowanych w Katowicach, podał LC Corp. Łączna cena transakcji wyniosła 113 175 000 euro.
Jedna transakcja portfelowa zawierana pomiędzy grupami spółek dotyczy sprzedaży:
"1) prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Katowicach przy Al. Roździeńskiego i ul. Uniwersyteckiej wraz z prawem własności dwóch budynków biurowych posadowionych na tym gruncie oraz budowli znanych jako budynki 'Silesia Star', oraz materialnych i niematerialnych składników związanych z tą nieruchomością, przez P20 na rzecz Artigo, oraz
2) prawa własności działek gruntu położonych we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego i Komandorskiej, wraz z budynkiem biurowym zlokalizowanym na tym gruncie oraz budowlami znanych jako budynek 'Retro Office House', oraz materialnych i niematerialnych składników związanych z tą nieruchomością, przez P21 na rzecz Ingadi" - czytamy w komunikacie.
Łączna cena transakcji wyniosła 113 175 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz koszty transakcji), przy czym cena transakcji 1 została ustalona na 54 375 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz koszty transakcji), a cena transakcji 2 została ustalona na 58 800 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz koszty transakcji), wskazano również.
W umowach przyrzeczonych strony złożyły sobie wzajemnie standardowe oświadczenia i zapewnienia na zasadach zwyczajowo przyjętych przy tego rodzaju transakcjach.
"Zarząd spółki dodatkowo informuje, że z łącznej ceny transakcji zostaną spłacone dwa kredyty wynikające z umów zawartych przez P20 z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie, na potrzeby realizacji budynków 'Silesia Star' oraz kredyt wynikający z umowy zawartej przez P21 z bankiem mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby realizacji budynku 'Retro Office House'" - podsumowano.
LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)