ZUE miało wstępnie 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - ZUE miało 479,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, 13,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł szacunkowo 1,7 mln zł.

"Przychody ZUE w I półroczu 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zwiększyły się o 57%. Spółka osiągnęła dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach. ZUE konsekwentnie realizuje kontrakty kolejowe pozyskane w latach 2016-2017 charakteryzujące się niską marżowością ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od spółki wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji kontraktów. Obciążają one półroczne wyniki ZUE. Spółka konsekwentnie składa roszczenia kontraktowe w celu zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia na tych kontraktach w sytuacji wystąpienia niezależnych od wykonawcy ryzyk. Kontrakty realizowane przez spółkę na rynku infrastruktury miejskiej oraz pozyskiwane w latach 2018/2019 są satysfakcjonujące" - czytamy w komunikacie.

Spółki z grupy ZUE posiadają obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,6 mld zł, podano także.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego spółka posiada złożone najlepsze oferty o wartości ok. 716 mln zł, w tym w jednym postępowaniu przetargowym na zadanie kolejowe o wartości ok. 583 mln zł oferta spółki została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)