Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 35% r: r, wskaźnik NPL: 4,3% w I półr.Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 67,85 mld zł w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 35% w skali roku. Głównym czynnikiem napędzającym silny wzrost była konsolidacja portfela kredytowego nabytego Euro Banku. Bez uwzględnienia portfela Euro Banku, wzrost kredytów ogółem wyniósłby 9,9% r/r, podał bank. Udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec czerwca br. 4,3% wobec 4,7% rok wcześniej.

Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął tempo 49,1% r/r.

"Wzrost ten bez Euro Banku osiągnął bardzo silną dynamikę na poziomie 16,5% r/r, odzwierciedlając szybki wzrost we wszystkich kluczowych obszarach działalności kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw). Portfel walutowych kredytów hipotecznych dalej obniżał się i bez uwzględnienia kredytów Euro Banku zanotował spadek o 6% rok-do-roku" - czytamy w sprawozdaniu.

Wartość netto kredytów udzielonych gospodarstwom domowym, na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 49 529 mln zł i wzrosła o 46,5% w porównaniu do salda sprzed roku.

"Portfel bez kredytów Euro Banku wzrósł znacząco o 9,1%. Wszystkie główne kategorie produktów, z wyjątkiem walutowych kredytów hipotecznych, wykazywały bardzo wysokie, roczne stopy wzrostu (bez wpływu Euro Banku): złotowe kredyty hipoteczne +20,4% r/r i kredyty konsumpcyjne +21,4% r/r. Udział walutowych kredytów hipotecznych (w tym Euro Banku) spadł do poziomu poniżej 22%" - czytamy dalej.

Bank podał, że pożyczki gotówkowe osiągnęły nowy rekord kwartalny w wysokości 1 098 mln zł nowej sprzedaży w II kw. 2019 r (bez Euro Banku). Było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży: z 39% rok temu do 51% w II kw. 2019 r.

"Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych również zanotowała rekordowy poziom kwartalny osiągając wartość 1 039 mln zł w II kw. 2019 r. Wartości sprzedanych kredytów rok do roku zanotowały bardzo wysoki wzrost 31% r/r dla pożyczek gotówkowych i 18% r/r w odniesieniu do kredytów hipotecznych" - czytamy także.

Akwizycja kart kredytowych w Banku Millennium odnotowała najwyższą wartość półroczną. W ciągu dwóch kwartałów wydano blisko 45 tys. nowych kart czyli 39% więcej niż rok temu, a najlepiej sprzedającą się kartą kredytową pozostała karta Impresja. 30 czerwca 2019 roku w portfelu kart kredytowych znajdowało się 382,3 tys. sztuk (+8% r/r).

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18 326 mln zł na 30 czerwca 2019 r. i wzrosła o 11,5% rocznie. Silny wzrost został osiągnięty zarówno w leasingu (+9,6% r/r), jak i w pozostałych kredytach (+12,5% r/r).

Bank podał, że powrócił na ścieżkę dynamicznego wzrostu wolumenów depozytowych (11% w skali roku). Łączne środki klientów indywidualnych zdeponowane w banku na dzień 30 czerwca 2019 roku osiągnęły wartość 58,3 mld zł, zaś depozyty klientów ogółem wyniosły 76 828 mln zł i zanotowały wzrost o 28,4% w stosunku do salda na dzień 30 czerwca 2018.

"Główną źródłem wzrostu były depozyty Euro Banku (praktycznie większość z nich to depozyty segmentu detalicznego) w kwocie 8 361 mln zł. Bez depozytów Euro Banku wzrost byłby wysoki, na poziomie 14,4%" - czytamy również.

Bank podał, że solidny wzrost liczby klientów i rachunków wsparty dodatkowo środkami na rachunkach bieżących w Euro Banku na poziomie 4 520 mln zł, umożliwił osiągnięcie wyraźnego wzrostu wolumenów rachunków bieżących i oszczędnościowych o 36,9% r/r a ich udział w depozytach klientów indywidualnych ogółem wzrósł do poziomu 68%. Jednocześnie lokaty terminowe klientów indywidualnych wzrosły o 25,8% r/r.

Depozyty przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego wyniosły 19 189 mln zł na dzień 30 czerwca 2019, co oznacza wzrost o 16,1% r/r.

"Udany drugi kwartał 2019 roku to zarazem pierwszy okres ujmowania Euro Banku w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy. Przejęcie 12,6 mld zł kredytów i 8 mld zł depozytów Euro Banku umożliwiło dynamiczną poprawę dochodowości i wolumenów. Przychody operacyjne ogółem Grupy wzrosły o 18% w ujęciu rocznym, a wskaźnik ROE do 9,7%. Drugi kwartał upłynął również pod znakiem silnego wzrostu organicznego wolumenów biznesowych Banku Millennium. To pokazuje, że potrafimy skupiać się równocześnie na trzech kluczowych obszarach – wzroście organicznym, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i przygotowaniach do połączenia banków" – powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że udział należności zagrożonych w portfelu (koszyk 3) wynosił na koniec czerwca br. 4,3% wobec 4,7% rok wcześniej.

Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 88% na koniec czerwca.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)