AC S.A. miało 21,75 mln zł zysku netto, 26,97 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.


Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - AC S.A. odnotowało 21,75 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 22,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 26,97 mln zł wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej.
"W okresie I półrocza 2019 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 32,5 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2018 r. o 0,5 mln zł. Prowadzone inwestycje i intensyfikacja działalności badawczo – rozwojowej skutkują wzrostem amortyzacji – w okresie I półrocza 2019 r. o 1,17 mln zł więcej niż w okresie porównywalnym 2018 r., co obniżyło bezpośrednio zysk netto. Spadek kosztów sprzedaży o 3,6% to dostosowanie do dynamiki przychodów. Wzrost kosztów zarządu wynika głównie ze zwiększonych nakładów na działalność badawczo - rozwojową" - czytamy w sprawozdaniu.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,01 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 126,63 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2019 roku wyniosły 121 mln zł i były niższe od przychodów ze sprzedaży za analogiczny okres roku ubiegłego o 4,4%, jednakże wyższe o 14,5% niż te osiągnięte w I półroczu 2017 r. Zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 21,75 mln zł. Popytowi na wyroby autogazowe spółki sprzyjają korzystne na większości rynków sprzedażowych relacje autogazu do benzyny i diesla oraz akcentowany coraz mocniej na świecie ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami alternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG. Na działalność spółki w zakresie sprzedaży eksportowej na koniec I półrocza 2019 r. niekorzystny wpływ wywarło umocnienie kursu PLN względem USD i EUR" - czytamy dalej.
Spółka podała, że niewielkie zmniejszenie sprzedaży do klientów w Polsce było spowodowane m.in. spadkiem sprzedaży w zakresie pozostałych wyrobów.
"Spadek sprzedaży eksportowej w raportowanym okresie o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był spowodowany głównie spadkiem sprzedaży do Rosji w wyniku wprowadzenia od czerwca 2019 r. nowych regulacji w zakresie badań dopuszczających do ruchu i rejestracji pojazdów z instalacją gazową, do których rynek i administracja rosyjska nie były przygotowane. Obowiązywanie nowego prawa zostało w lipcu 2019 r. odroczone na rok. Systematyczne poszerzenie asortymentu o własnej produkcji komponenty mechaniczne umożliwia większą sprzedaż kompletnych systemów, jak też zastępowanie towarów importowanych własnymi produktami. Najwyższą wartość sprzedaży systemów instalacji gazowych spółka realizuje w Europie, w tym w Rosji i na Ukrainie. Widoczny wzrost sprzedaży w Ameryce Łacińskiej odbywa się głównie w Meksyku. Spółka pracuje by systematycznie umacniać i zwiększać swoją sprzedaż na wszystkich kierunkach eksportowych. Zawirowania polityczne i gospodarcze (np. Algieria) i pogorszenie relacji cen autogazu do paliw konwencjonalnych (Brazylia) na niektórych rynkach eksportowych ograniczyły sprzedaż eksportową" - podano także.
Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.
(ISBnews)