Według ich relacji podczas spotkania frakcji tego ugrupowania z prezydentem padły także nazwiska kandydatów na niektórych ministrów. W gabinecie Honczaruka teki ma zachować dwoje członków poprzedniego rządu, którym kierował Wołodymyr Hrojsman: szef MSW Arsen Awakow oraz minister finansów Oksana Markarowa.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami szefem MSZ ma zostać Wadym Prystajko, który do tej pory był zastępcą szefa biura Zełenskiego odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe. 49-letni Prystajko pracuje w dyplomacji od 1997 roku, a przed przejściem do biura prezydenta kierował misją Ukrainy przy NATO.

Zełenski ma zaproponować także, by ministrem obrony został Andrij Zahorodniuk, który wcześniej zajmował się reformami w tym resorcie oraz był doradcą szefa państwa.

Nowym prokuratorem generalnym zostanie najpewniej inny zastępca szefa biura, Rusłan Riaboszapka. Jest on znanym ekspertem ds. walki z korupcją. Na czele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ma stanąć dotychczasowy pełniący obowiązki jej szefa, Iwan Bakanow.

Wicepremierem ds. integracji europejskiej będzie najprawdopodobniej Dmytro Kułeba. Jest to zawodowy dyplomata, który był dotąd przedstawicielem Ukrainy przy Radzie Europy. Kandydatem na ministra energetyki jest ekspert w tej dziedzinie, Ołeksij Orżel.

W czwartek na Ukrainie przystąpił do pracy parlament, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonych w lipcu przyspieszonych wyborów do Rady Najwyższej. Nowi posłowie zostali zaprzysiężeni w godzinach porannych, zaś po południu zgromadzili się na pierwszym posiedzeniu. W jego trakcie dymisję złożył dotychczasowy rząd, na czele którego stał premier Hrojsman.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)